ترافیک اضافی - 5گیگابایت-مجتمع تک

مدل کالا: AFTSHARE-5G
موجودی: در انبار
قیمت: 170,000 ریال

گزینه های در دسترس


* نام کاربری:

  • در صورت اتمام زمان قرارداد ترافیک خریداری شده قابل انتقال به دوره بعد می باشد.
  • به تمامی قیمت ها 8% مالیات ارزش افزوده اضافه می گردد.
اینترنت پرسرعت بیسیم آفتاب
میزان ترافیک 5 گیگابایت