ترافیک اضافی - 30 گیگابایت

مدل کالا: AFTSHARE-30G
موجودی: در انبار
قیمت: 1,500,000 ریال

گزینه های در دسترس


* نام کاربری:

  • در صورت اتمام زمان قرارداد ترافیک خریداری شده قابل انتقال به دوره بعد می باشد.
  • به تمامی قیمت ها 8% مالیات ارزش افزوده اضافه می گردد.
اینترنت بیسیم اشتراکی آفتاب - سرویس حجمی
میزان ترافیک 30 گیگابایت