اینترنت بیسیم (WiFi) یکساله- 24 گیگابایت ترافیک (ویژه استفاده در مجتمع کامپیوتر تک)

مدل کالا: AFT-12M-24G
موجودی: در انبار
قیمت: 750,000 ریال

گزینه های در دسترس


* تلفن همراه:

* تصویر کارت ملی:

جواز کسب/روزنامه رسمی:

  • در صورت اتمام زمان قرارداد اشتراک "مانده ترافیک" قابل انتقال به دوره اشتراک بعدی نمی باشد.
  • در صورت فسخ قرارداد از سوی مشترک، هزینه پایه ماهیانه آن دوره اشراک از مشترک اخذ می گردد.
  • در صورت اتمام ترافیک اشتراک، قبل از اتمام زمان اشتراک، می توانید نسبت به خرید ترافیک اضافی اقدام نمایید.
  • ترافیک اضافی خریداری شده قابل انتقال به دوره اشتراک بعدی می باشد.
اینترنت پرسرعت بیسیم آفتاب
کد طرح AFT-12M-24G
محدودیت حجم 24 گیگابایت
مدت سرویس 12 ماهه